Сторонибабське Лопатинське Суходільське МПД

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ

СТОРОНИБАБСЬКОГО, ЛОПАТИНСЬКОГО І СУХОДІЛЬСЬКОГО МСЦЬ ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗБЕРІГАННЯ СПИРТУ ДП «УКРСПИРТ»

Назва МПД

СТОРОНИБАБСЬКЕ МПД

Місце знаходження

80562, Львівська обл., Буський р-н, с. Сторонибаби,вул. Заводська,1

1. Основна продукція

- спирт етиловий ректифікований

  

- спирт етиловий ректифікований зерновий

  

- екстра, спирт харчовий

  

- люкс, спирт харчовий

  

2. Додаткова продукція

ВКЗБ

  

Спирт етиловий-сирець

  

Біоетанол

  

DDGS

  

СО2

  

3. Енергоресурси

газ природній

газ природній (резерв)

паливо котельне коксохімічне

пелета

електроенергія

електроенергія

Назва МПД

ЛОПАТИНСЬКЕ МПД

Місце знаходження

80261, Львівська обл. Радехівський р-н, смт. Лопатин, вул. Заводська,11

1. Основна продукція

- спирт етиловий ректифікований зерновий

  

- спирт етиловий зерновий вищої очистки

  

- екстра, спирт харчовий

  

- люкс, спирт харчовий

  

2. Додаткова продукція

Спирт етиловий-сирець

  

DDG

  

3. Енергоресурси

газ природній

газ природній

 

електроенергія

електроенергія

Назва МПД

СУХОДІЛЬСЬКЕ МПД

Місце знаходження

80641, Львівська обл., Бродівський р-н, с. Суходоли

1. Основна продукція

- спирт етиловий ректифікований зерновий

  

- спирт етиловий зерновий вищої очистки

  

- екстра, спирт харчовий

  

- люкс, спирт харчовий

  

2. Додаткова продукція

Спирт етиловий-сирець

  

DDG

  

3. Енергоресурси

газ природній

газ природній

 

електроенергія

електроенергія

Таблиця 2. Перелік та облік необхідного обладнання

НАЗВА ПРОДУКЦІЇ

ОБЛАДНАННЯ

ОПИС

Біоетанол

Вузол автоматичного відбору проб сировини (Сторонибабське, Суходільське, Лопатинське МПД)

Удосконалення системи моніторингу та контролю якості вхідної сировини, відповідно до вимог діючого законодавства України.

Вузол підготовки та термоферментативної обробки сировини (Сторонибабське, Суходільське, Лопатинське МПД)

Використання технології ферментативного гідролізу крохмалю в суслі за температури 90-95 оС. Нарощення розмірів апаратів ферментативної обробки, заміна застарілих трубопроводів, запірної арматури та насосного обладнання. Підвищення продуктивності цеху на 30-50%.

Вузол зброджування сусла (Сторонибабське, Суходільське, Лопатинське МПД)

Отримання спиртової бражки з вмістом спирту 14,0-14,5 % об. Нарощення об’ємів ферментерів, заміна застарілих трубопроводів, запірної арматури та насосного обладнання. Встановлення сучасних спиртовловлюючих пристроїв. Підвищення продуктивності цеху на 30-50%.

Вузол приймання і зберігання спирту-сирцю (Сторонибабське МПД)

Ємності для зберігання спирту-сирцю, отриманого із інших МПД, об’ємом 300 м3.

Вузол брагоректифікації (Сторонибабське, Суходільське, Лопатинське МПД)

Монтаж енергозберігаючих одноколонних брагоректифікаційних установок, продуктивністю: Суходільське, Лопатинське МПД – 16 т/добу, Сторонибабське МПД – 48 т/добу.

Вузол зневоднення спирту (Сторонибабське МПД)

Використання технології молекулярних сит-адсорберів, заповнених  цеолітами. Установка живиться спиртом-сирцем із Суходільського, Лопатинського та Сторонибабського МПД.

Градирня (Сторонибабське МПД)

Охолодження відпрацьованої охолоджуючої води із технологічного циклу повітрям із навколишнього середовища. Забезпечує зниження використання вод із навколишніх водойм на 80%.

Вузол виробництва спирту-сирцю (Сторонибабське МПД)

Додаткове теплообмінне обладнання для виведення спирту-сирцю із циклу брагоректифікації-зневоднення Сторонибабського МПД. Забезпечує диверсифікацію виробництва. Продуктивність – 48 т/добу

Електронний облік готової продукції (Сторонибабське, Суходільське, Лопатинське МПД)

Удосконалення системи моніторингу обігу спирту-сирцю та готової продукції відповідно до вимог діючого законодавства України.

Витрати на будівельні та монтажні роботи (Сторонибабське, Суходільське, Лопатинське МПД)

Монтаж нових виробничих площадок та несучих конструкції для обладнання брагоректифікації та зневоднення

Вузол контролю якості готової продукції

Обладнання виробничої лабораторії Сторонибабського МПД приладами для аналізу біоетанолу та продуктів на його основі

(Сторонибабське МПД)

Твердопаливний котел (Сторонибабське МПД)

Монтаж нового котла, що працює на пелетах із відходів деревообробної промисловості. Продуктивність котла становитиме 10 т пари в годину

Скраплений СО2

Вузол спиртовловлювання

Встановлення уловлюючого пристрою, що за допомогою водяної абсорбції виділяє 99 % спирту та інших водорозчинних речовин, що знаходяться в газах бродіння.  Продуктивність вузла становить 925 м3/год по подачі газів бродіння.

(Сторони-бабське МПД)

Вузол компресії та зрідження вуглекислоти

Попередньо очищений вуглексилий газ подається в компресори високого тиску без змазки циліндрів. Після стиснення до рідкого стану, СО2 направляється на охолодження.

 

Вузол зневоднення

Виділення залишкової вологи за допомогою адсорбції.

 

Вузол остаточного очищення від залишкових домішок

Використовується адсорбція активованим вугіллям для звільнення залишків ароматичних речовин. Загальна продуктивність установки становить 1,5 т скрапленого СО2/год

 

Вузол зберігання та відвантаження скрапленого СО2

Монтаж спеціальної цистерн для роботи з речовинами під високим тиском. Місткісь цистерни складе 250 м3. Встановлення апарату для завантаження скрапленого СО2 у транспортні цистерни.

DDG

Вузол декантації післяспиртової барди

Сепаратор-декантер призначений на розділення післяспиртової барди на два потоки: кек (згущена суміш звільненої від крохмалю крупки із вмістом сухих речовин 38-35%) та декантат (рідка фаза дрібнодисперсних розчинених у воді сухих речовин; СР – 3,0-3,5 %).

(Суходільське, Лопатинське МПД)

Сушарка в псевдо киплячому шарі

 Обладнання для висушування отриманого кеку до вологості приблизно 11%. Продуктивність установки становить 11 т/добу.

 

Вузол пакування

Обладнання для пакування отриманої кормової добавки DDG у поліетиленові мішки місткістю 50 або 40 кг.

DDGS

Вузол декантації післяспиртової барди

Сепаратор-декантер призначений на розділення післяспиртової барди на два потоки: кек (згущена суміш звільненої від крохмалю крупки із вмістом сухих речовин 38-35%) та декантат (рідка фаза дрібнодисперсних розчинених у воді сухих речовин; СР – 3,0-3,5 %).

(Сторони-бабське МПД)

Вузол вакуум-упарювання декантату

Випарна установка із каскадним зниженням тиску в випарних апаратах. Забезпечує рекуперативний обігрів кожної наступної стадії упарювання за рахунок тепла попередньої. Підвищує вміст сухих речовин до 30-32%.

 

Сушарка в псевдо киплячому шарі

 Обладнання для висушування суміші отриманого кеку концентрату декантату барди до вологості приблизно 11%. Продуктивність установки становить 48 т/добу.

 

Вузол пакування

Обладнання для пакування отриманої кормової добавки DDG у поліетиленові мішки місткістю 50 або 40 кг.

Зворотній дзвінок
Зворотній дзвінок