Козлівське і Мишковицьке МПД

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ

КОЗЛІВСЬКОГО ТА МИШКОВИЦЬКОГО МСЦЯ ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗБЕРІГАННЯ СПИРТУ ДП «УКРСПИРТ»

Назва МПД

КОЗЛІВСЬКЕ МПД

Місце знаходження

47631, Тернопільська обл, Козівський  р-н, смт. Козлів, вул. Заводська, 34

1. Основна продукція

- спирт етиловий ректифікований

  

- спирт етиловий зерновий вищої очистки

  

- люкс, спирт харчовий

  

2. Додаткова продукція

Спирт етиловий-сирець

  

Біоетанол

  

DDGS

  

3. Енергоресурси

газ природній

газ природній (резерв)

електроенергія

пелета

-

електроенергія

Назва МПД

МИШКОВИЦЬКЕ МПД

Місце знаходження

47732, Тернопільська обл, Тернопільський  р-н, с. Мишковичі,  вул. Січових стрільців,1

Назва показника

БУЛО

СТАЛО

1. Основна продукція

- спирт етиловий ректифікований зерновий

  

- спирт етиловий зерновий вищої очистки

  

- екстра, спирт харчовий

  

- люкс, спирт харчовий

  

- спирт етиловий ректифікований мелясний

  

- спирт етиловий мелясний вищої очистки

  

2. Додаткова продукція

Спирт етиловий-сирець, дал

  

DDG, тонн

  

3. Енергоресурси

газ природній

газ природній (резерв)

електроенергія

пелети

-

електроенергія

Таблиця 2. Перелік та облік необхідного обладнання

НАЗВА ПРОДУКЦІЇ

ОБЛАДНАННЯ

ОПИС

Біоетанол

Вузол автоматичного відбору проб сировини (Козлівське та Мишковицьке МПД)

Удосконалення системи моніторингу та контролю якості вхідної сировини, відповідно до вимог діючого законодавства України.

Вузол підготовки та термоферментативної обробки сировини (Козлівське МПД)

Впровадження на Мишковицькому МПД технології ферментативного гідролізу крохмалю в суслі за температури 90-95 оС. Нарощення розмірів апаратів ферментативної обробки, заміна застарілих трубопроводів, запірної арматури та насосного обладнання. Підвищення продуктивності цеху на 30-50%.

Вузол зброджування сусла (Козлівське та Мишковицьке МПД)

Отримання спиртової бражки з вмістом спирту 14,0-14,5 % об. Нарощення об’ємів ферментерів, заміна застарілих трубопроводів, запірної арматури та насосного обладнання. Встановлення сучасних спиртовловлюючих пристроїв. Підвищення продуктивності цеху на 30-50%.

Вузол приймання і зберігання спирту-сирцю (Козлівське МПД)

Ємності для зберігання спирту-сирцю, отриманого із інших МПД, об’ємом 150 м3.

Вузол брагоретифікації (Козлівське та Мишковицьке МПД)

Монтаж енергозберігаючих одноколонних брагоректифікаційних установок, продуктивністю: Мишковицьке МПД – 24 т/добу, Сторонибабське МПД – 48 т/добу.

Вузол абсолютування спирту (Козлівське МПД)

Використання технології молекулярних сит-адсорберів, заповнених  цеолітами. Установка живиться спиртом-сирцем із Козлівського та Мишковицького МПД

Градирня (Козлівське МПД)

Охолодження відпрацьованої охолоджуючої води із технологічного циклу повітрям із навколишнього середовища. Забезпечує зниження використання вод із навколишніх водойм на 80%.

Електронний облік готової продукції (Козлівське та Мишковицьке МПД)

Удосконалення системи моніторингу обігу спирту-сирцю та готової продукції відповідно до вимог діючого законодавства України.

Витрати на будівельні та монтажні роботи (Козлівське та Мишковицьке МПД)

Монтаж нових виробничих площадок та несучих конструкції для обладнання брагоректифікації та зневоднення

Вузол контролю якості готової продукції (Козлівське МПД)

Обладнання виробничої лабораторії Козлівського МПД приладами для аналізу біоетанолу

Твердопаливний котел (Козлівське та Мишковицьке МПД)

Монтаж нового котла, що працює на пелетах із відходів деревообробної промисловості.

DDGS (Козлівське МПД)

Вузол декантації післяспиртової барди

Сепаратор-декантер призначений на розділення післяспиртової барди на два потоки: кек (згущена суміш звільненої від крохмалю крупки із вмістом сухих речовин 38-35%) та декантат (рідка фаза дрібнодисперсних розчинених у воді сухих речовин; СР – 3,0-3,5 %).

Вузол вакуум-упарювання декантату

Випарна установка із каскадним зниженням тиску в випарних апаратах. Забезпечує рекуперативний обігрів кожної наступної стадії упарювання за рахунок тепла попередньої. Підвищує вміст сухих речовин до 30-32%.

Сушарка в псевдо киплячому шарі

 Обладнання для висушування суміші отриманого кеку концентрату декантату барди до вологості приблизно 11%. Продуктивність установки становить 48 т/добу.

Вузол пакування

Обладнання для пакування отриманої кормової добавки DDG у поліетиленові мішки місткістю 50 або 40 кг.

DDG (Мишковицьке МПД)

Вузол декантації післяспиртової барди

Сепаратор-декантер призначений на розділення післяспиртової барди на два потоки: кек (згущена суміш звільненої від крохмалю крупки із вмістом сухих речовин 38-35%) та декантат (рідка фаза дрібнодисперсних розчинених у воді сухих речовин; СР – 3,0-3,5 %).

Сушарка в псевдо киплячому шарі

 Обладнання для висушування отриманого кеку до вологості приблизно 11%. Продуктивність установки становить 11 т/добу.

Вузол пакування

Обладнання для пакування отриманої кормової добавки DDG у поліетиленові мішки місткістю 50 або 40 кг.

Зворотній дзвінок
Зворотній дзвінок