Косарське МПД

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ

КОСАРСЬКОГО МСЦЯ ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗБЕРІГАННЯ СПИРТУ ДП «УКРСПИРТ»

Назва МПД

КОСАРСЬКЕ МПД

Місце знаходження

20813, Черкаська обл. Кам’янський р-н, с. Косарі, вул. Кірова, 1

1.Основна продукція

- спирт етиловий зерновий вищої очистки

  

- люкс, спирт харчовий

  

2.Додаткова продукція

Біоетанол

  

DDGS

  

3.Енергоресурси, що використовуються

газ природній

газ природній (резерв)

паливо котельне коксохімічне

паливо котельне коксохімічне (резерв)

електроенергія

електроенергія

-

пелети

Таблиця 2. Перелік та облік необхідного обладнання

НАЗВА ПРОДУКЦІЇ

ОБЛАДНАННЯ

ОПИС

Біоетанол

Вузол автоматичного відбору проб сировини

Удосконалення системи моніторингу та контролю якості вхідної сировини, відповідно до вимог діючого законодавства України.

Вузол підготовки та термоферментативної обробки сировини

Оптимізація розміщення ємнісного обладнання термоферментативної обробки сировини на території МПД

Вузол зброджування сусла

Отримання спиртової бражки з вмістом спирту 14,0-14,5 % об. Нарощення об’ємів ферментерів, заміна застарілих трубопроводів, запірної арматури та насосного обладнання. Встановлення сучасних спиртовловлюючих пристроїв. Підвищення продуктивності цеху на 30-50%.

Вузол брагоретифікації

Монтаж енергозберігаючих одноколонних брагоректифікаційних установок, продуктивністю 48 т/добу.

Вузол абсолютування спирту

Використання технології молекулярних сит-адсорберів, заповнених  цеолітами. Установка живиться спиртом-сирцем із Косарського МПД.

Градирня

Охолодження відпрацьованої охолоджуючої води із технологічного циклу повітрям із навколишнього середовища. Забезпечує зниження використання вод із навколишніх водойм на 80%.

Електронний облік готової продукції

Удосконалення системи моніторингу обігу спирту-сирцю та готової продукції відповідно до вимог діючого законодавства України.

Витрати на будівельні та монтажні роботи

Монтаж нових виробничих площадок та несучих конструкції для обладнання брагоректифікації та зневоднення

Вузол контролю якості готової продукції

Обладнання виробничої лабораторії МПД приладами для аналізу біоетанолу та продуктів на його основі

Твердопаливний котел

Монтаж нового котла, що працює на пелетах із відходів деревообробної промисловості. Продуктивність котла становитиме 10 т пари в годину

DDGS

Вузол декантації післяспиртової барди

Сепаратор-декантер призначений на розділення післяспиртової барди на два потоки: кек (згущена суміш звільненої від крохмалю крупки із вмістом сухих речовин 38-35%) та декантат (рідка фаза дрібнодисперсних розчинених у воді сухих речовин; СР – 3,0-3,5 %).

Вузол вакуум-упарювання декантату

Випарна установка із каскадним зниженням тиску в випарних апаратах. Забезпечує рекуперативний обігрів кожної наступної стадії упарювання за рахунок тепла попередньої. Підвищує вміст сухих речовин до 30-32%.

Сушарка в псевдо киплячому шарі

 Обладнання для висушування суміші отриманого кеку концентрату декантату барди до вологості приблизно 11%. Продуктивність установки становить 48 т/добу.

Вузол пакування

Обладнання для пакування отриманої кормової добавки DDG у поліетиленові мішки місткістю 50 або 40 кг.

Зворотній дзвінок
Зворотній дзвінок