Прес-релізи

Юрій Лучечко про рецепти боротьби з паливною кризою та зростанням ціни пального на українських АЗС.

Подорожчання нафти в світі та пального на українських АЗС.

Сьогодні між зростанням ціни на світовому ринку нафти та подорожчанням пального на вітчизняних АЗС прямий зв'язок. Подорожчання нафти однозначно викликає ріст цін на готові нафтопродукти, тим більше імпортні, оскільки імпортер-посередник закладає для себе в оптову ціну певну норму рентабельності, а тому на роздрібному ринку відповідно ціна є ще вищою. За таких умов український уряд в силу тотальної залежності від імпорту світлих нафтопродуктів не може своєчасно і адекватно реагувати на цінові шоки, які врешті-решт негативним чином впливають на конкурентоспроможність економіки в цілому.

Можна говорити про відсутність ефективної антимонопольної політики у зв’язку з тим, що великі імпортери фактично визначають цінову політику на ринку пального, але, на мою думку, справа не тільки в цьому. Україна виробляє лише 30% бензину моторного від загального обсягу його споживання і ще менше дизельного палива – лише 14%. Тому такий імпортний «зашморг» помножений на залежність ціни на пальне також від інфляційних коливань час від час буде лихоманити нашу економіку і не даватиме можливості запустити маховик економічного зростання.

Як Україні мінімізувати негативний вплив залежності від імпорту нафтопродуктів на вітчизняну економіку?

Потрібно нарощувати обсяги вітчизняного виробництва паливних продуктів. І тут є два основних сценарії: 1) вводити додаткові потужності на нафтопереробних заводах; 2) нарощувати обсяги виробництва паливних продуктів з відновних джерел, чого від нас вимагає ЄС як від асоційованого члена. При першому сценарії ми все одно залишаємося залежними від імпорту нафти, що негативно впливатиме на поточний рахунок платіжного балансу. Тому я схиляюсь до того, що дефіцит пального, в першу чергу, треба усувати за рахунок виробництва паливних продуктів (альтернативного моторного палива) з відновних джерел. Хоча звичайно треба поєднувати ці два сценарії через узаконення обов’язковості використання в моторному паливі екологічно чистих компонентів, зокрема біоетанолу. Для виробництва таких компонентів в Україні є і виробничо-технічна і ресурсна база. З однієї сторони буде дано «друге дихання» для вітчизняної нафтопереробки, а з іншої – відбудеться становлення індустрії виробництва біоетанолу.

Хто і що заважає створити ринок біопалива в Україні?

В Україні, як і в цілому у світі великі виробники та трейдери традиційних енергоносіїв, які виготовляються на основі переробки викопних вуглеводнів, намагаються зберегти своє монопольне становище на ринку пального через лобіювання прийняття відповідних законодавчих норм. В Україні це відчувається особливо гостро з огляду на високий рівень монополізації енергетичного ринку.

Тому потрібна політична воля і Парламенту, і Уряду стосовно створення умов для формування ринку біопалива. Тим більше, що рано чи пізно ЄС однозначно змусить нас дотримуватись нових економічних індикаторів, які функціонують в рамках цього міжнародного об’єднання і передбачають збільшення частки енергії, яка виробляється з відновних джерел (ЄС вимагає 10% використання біопалива або іншого відновлювального ресурсу в пальному для транспорту).

Тобто необхідно внести зміни в законодавство як стосовно надання певного комплексу податкових преференцій (податкові пільги, відміна ввізного мита на відповідне високотехнологічне обладнання), так і стосовно внесення змін в систему технічного регулювання (узаконення обов’язковості добавок біопалива при виробництві традиційних моторних палив).

В контексті надання податкових преференцій зазначу, що необхідним є обнулення ставок акцизного податку на спирт, що не матиме вагомих негативних наслідків на доходну частину державного бюджету, але водночас дасть поштовх виробництву біоетанолу, використання котрого у моторному паливі в об’ємі понад 30% надасть змогу знизити собівартість та реалізаційну ціну палива на 10-15%.

Ми чекаємо від Верховної Ради невідкладного прийняття законопроектів:

  1.  “Про внесення змін до деяких законів України щодо підприємств спиртової галузі (в частині встановлення мораторію на звернення стягнення на активи підприємства)” та надати пропозиції або рекомендації;
  2. “Про внесення змін до статті 229 Податкового кодексу України щодо оподаткування спирту етилового, який використовується для виробництва оцту з харчової сировини, продукції хімічного і технічного призначення та парфумерно-косметичної продукції” (№ 6649, № 6650 );
  3. “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку сфери виробництва рідкого палива з біомаси та впровадження критеріїв сталості рідкого палива з біомаси та біогазу, призначеного для використання в галузі транспорту” ( № 7348).

Яку альтернативу може запропонувати  спиртова галузь?

Ми сьогодні маємо незадіяні виробничі майданчики для налагодження виробництва біоетанолу та палива моторного альтернативного на його основі. Ці майданчики знаходяться в регіонах, де є достатній обсяг сировини за доступними цінами (Вінницька, Київська, Львівська, Тернопільська, Черкаська та Чернівецька області). Маємо всі необхідні техніко-технологічні можливості для одержання біоетанолу з крохмалевмісної та цукровмісної сировини, а також для виробництва палива моторного альтернативного з вмістом біоетанолу (підтвердженням цього є відповідні свідоцтва та експертні висновки відповідних контролюючих органів).

Програма виробництва біопалива від ДП «Укрспирт».

Для налагодження виробництва біоетанолу та палива моторного альтернативного ДП «Укрспирт» планує здійснити модернізацію восьми виробничих підприємств. На виробничих майданчиках цих підприємств ми зможемо виробляти 170 тис. тон біоетанолу в рік, половину з яких зможемо використовувати для виробництва палива моторного альтернативного на основі 35% біоетанолу. Інша частина біоетанолу буде експортуватися, оскільки Україна має безмитну тарифну квоту ЄС на етанол і у 2020-2021 рр. вона зросте до 100 тис. тон. Також нашими фахівцями розроблено проекти по виробництву газоподібного біологічного палива (біогазу) на основі утилізації вторинної сировини, яка буде утворюватися при виробництві біоетанолу. З часом ми звичайно на порядок збільшимо обсяги виробництва біоетанолу та моторного палива на його основі.

Дата: 04.10.2018
Зворотній дзвінок
Зворотній дзвінок