Press realizes

Комітет Верховної Ради України з питань транспорту на засіданні 7 лютого 2018 року одноголосно підтрімав проект закону про біопаливо.

Мова йде про «Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку сфери виробництва рідкого палива з біомаси та впровадження критеріїв сталості рідкого палива з біомаси та біогазу, призначеного для використання в галузі транспорту» (р.№7348, н.д. О.Домбровський та ін.).

Проект Закону спрямований на імплементацію положень Директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/28/ЄС від 23 квітня 2009 року про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлюваних джерел та якою вносяться зміни до, а в подальшому скасовуються Директиви 2001/77/ЄС та 2003/30/ЄС в частині забезпечення Україною виконання міжнародних зобов'язань щодо частки енергії з відновлюваних джерел у валовому кінцевому обсязі споживання енергії на транспорті у 2020 році не менш 10 % та виконання зобов’язань, які взяла на себе Україна із вступом до Енергетичного Співтовариства, визначених у Національному плану дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року

На сьогодні, основними виробниками біоетанолу є підприємства, що базуються на основі ДП «Укрспирт», пріоритетними завдання якого є запровадження енергозберігаючих технологій, використання альтернативних видів палива, відновлюваних джерел енергії і сировини в усіх технологічних процесах. Також, варто відмітити, що ряд олійно-жирових комбінатів, які займаються переробкою олійних культур, можливо задіяти в сфері виробництва біодизелю, який на сьогодні в Україні в промислових масштабах не виробляється. Ці можливості відкривають перспективи застосування на транспорті біоетанолу та біодизелю власного виробництва.

 

Дата: 08.02.2018
Call back
Callback