Kyiv region

Stadnytsya business site
Kyiv region, Tetiyivsky district, Stadnytsya village, Zavodska Str., 1

tel.: 04560 5 33 71

Chervona Sloboda business site 
Kyiv region, Makarivsky district, Chervona Sloboda village

tel.: 04578 9 01 01,
04578 9 01 11

Tkhorivka business site
Kyiv region, Skvyrsky district, Tkhorivka village, Skvyrska Str., 42

tel.: 04568 2 23 18

 

Call back
Callback