Експорт спирту

ЗАЯВКА НА КУПІВЛЮ СПИРТУ ЕТИЛОВОГО РЕКТИФІКОВАНОГО
Оберіть будь-ласка сорт спирту

ШАНОВНІ ПАРТНЕРИ!

ДП «Укрспирт» має можливість відвантажувати на експорт наступні сорти спиртів на таких умовах:

 1. Спирт етиловий ректифікований відповідає ДСТУ У 4221: 2003
 2. Базис поставки - FCA, наливом в транспорт покупця. Територіально місця завантаження - Харківська, Чернігівська, Івано-Франківська, Львівська області.
 3. Умови оплати - 100% передоплата.
 4. Відвантаження спирту понад 30 000 декалітрів можлива протягом 20 робочих днів після підписання договору, надходження оплати на валютний рахунок Продавця, а також за умови наявності транспортних засобів наданих Покупцем під навантаження.
 5. Список документів
 6. Сертифікат
 7. Зразок контракту

Готові до плідної співпраці!

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ

ГП «Укрспирт» имеет возможность отгружать на Экспорт следующие сорта спиртов на таких условиях:

 1. Спирт этиловый ректификованный соответствует ДСТУ У 4221:2003
 2. Базис поставки – FCA, наливом в транспорт покупателя. Территориально места загрузки – Харьковская, Черниговская, Ивано-Франковская, Львовская области.
 3. Условия оплаты – 100% предоплата.
 4. Отгрузка спирта свыше 30 000 декалитров возможна в течении 20 рабочих дней после подписания договора, поступления оплаты на валютный счет Продавца, а также при условии наличия транспортных средств предоставленных Покупателем под погрузку.
 5. Список документов
 6. Сертификат
 7. Образец контракта

Готовы к плодотворному сотрудничеству!

DEAR BUYERS

SE “Ukrspirt” has the ability to ship the following varieties of alcohols for export according such conditions:

 1. Rectified ethyl alcohol corresponds with DSTU U 4221: 2003
 2. Delivery basis - FCA, in bulk to the buyer's transport. Geographically, the place of loading is Kharkov, Chernihiv, Ivano-Frankivsk, and Lviv regions.
 3. Terms of payment - 100% prepayment.
 4. Shipment of alcohol in more of 30,000 decalitres is possible within 20 business days after signing the contract, receipt of payment to the seller’s currency account, as well as subject to the availability of vehicles provided by the Buyer for loading.
 5. A list of documents
 6. Alcohol certificates 
 7. Sample contract

Ready for fruitful cooperation!

Зворотній дзвінок
Зворотній дзвінок