Червонослобідське МПД

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКОГО МСЦЯ ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗБЕРІГАННЯ СПИРТУ ДП «УКРСПИРТ»

Назва МПД

ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКЕ МПД

 

Місце знаходження

08042, Київська обл., Макарівський р-н, с. Червона Слобода, вул.

Заводська, 3

 

1.Основна продукція

 

 

- спирт етиловий ректифікований

 

 

- люкс, спирт харчовий

 

 

2.Додаткова продукція

 

 

Барда зернова нативна

 

 

Біоетанол

 

 

Сивушне масло

 

 

КЕС

 

 

DDGS

 

 

3. Енергоресурси, що використовуються

теплоенергія

пелети

 

електроенергія

електроенергія

 

-

теплоенергія (резерв)

Таблиця 2. Перелік та облік необхідного обладнання

НАЗВА ПРОДУКЦІЇ

ОБЛАДНАННЯ

ОПИС

Біоетанол

Вузол автоматичного відбору проб сировини

Удосконалення системи моніторингу та контролю якості вхідної сировини, відповідно до вимог діючого законодавства України.

Вузол підготовки та термоферментативної обробки сировини

Використання технології ферментативного гідролізу крохмалю в суслі за температури 90-95 оС. Нарощення розмірів апаратів ферментативної обробки, заміна застарілих трубопроводів, запірної арматури та насосного обладнання. Підвищення продуктивності цеху на 30-50%.

Вузол зброджування сусла

Отримання спиртової бражки з вмістом спирту 14,0-14,5 % об. Заміна застарілих трубопроводів, запірної арматури та насосного обладнання. Встановлення сучасного спиртовловлюючого пристрою. Підвищення продуктивності цеху на 30-50%.

Вузол брагоректифікації

Монтаж енергозберігаючих одноколонних брагоректифікаційних установок, продуктивністю 48 т/добу.

Вузол абсолютування спирту

Використання технології молекулярних сит-адсорберів, заповнених  цеолітами. Установка живиться спиртом-сирцем із Червонослобідського МПД.

Градирня

Охолодження відпрацьованої охолоджуючої води із технологічного циклу повітрям із навколишнього середовища. Забезпечує зниження використання вод із навколишніх водойм на 80%.

Електронний облік готової продукції

Удосконалення системи моніторингу обігу спирту-сирцю та готової продукції відповідно до вимог діючого законодавства України.

Витрати на будівельні та монтажні роботи

Монтаж нових виробничих площадок та несучих конструкції для обладнання брагоректифікації та зневоднення

Вузол контролю якості готової продукції

Обладнання виробничої лабораторії МПД приладами для аналізу біоетанолу та продуктів на його основі

Твердопаливний котел

Монтаж нового котла, що працює на пелетах із відходів деревообробної промисловості. Продуктивність котла становитиме 10 т пари в годину

DDGS

Вузол декантації післяспиртової барди

Сепаратор-декантер призначений на розділення післяспиртової барди на два потоки: кек (згущена суміш звільненої від крохмалю крупки із вмістом сухих речовин 38-35%) та декантат (рідка фаза дрібнодисперсних розчинених у воді сухих речовин; СР – 3,0-3,5 %).

Вузол вакуум-упарювання декантату

Випарна установка із каскадним зниженням тиску в випарних апаратах. Забезпечує рекуперативний обігрів кожної наступної стадії упарювання за рахунок тепла попередньої. Підвищує вміст сухих речовин до 30-32%.

Сушарка в псевдо киплячому шарі

 Обладнання для висушування суміші отриманого кеку концентрату декантату барди до вологості приблизно 11%. Продуктивність установки становить 48 т/добу.

Вузол пакування

Обладнання для пакування отриманої кормової добавки DDG у поліетиленові мішки місткістю 50 або 40 кг.

Зворотній дзвінок
Зворотній дзвінок